DIALOG S DUŠÍ

je název zahrnující semináře uzavřené malé skupinky účastníků obsahující 6-8 večerních setkání (obvykle v čase 18-21 hod). Navazující skupinky pokračují v podobném formátu, rozšiřují a prohlubují témata. Obsahem jsou mapy duše dle Junga, Grofa, teorie, sdílení, diskuze, imaginace, sny, sebezkušenost.

Adresa: Lublaňská 57, 4. patro. MHD - I.P. Pavlova, Praha.

Zájemci o seminář, prosím, kontaktujte mě e-mailem na martina.vystrcilova@gmail.com
Jakmile bude dostatečný počet zájemců, seminář otevřeme. V současné době bude začínat skupina od září 2019.

Momentálně vypsané termíny:

  • 23. 1. 2020 (čtvrtek) - Sny, imaginace, vlastní otázky, nápady a materiály ke skupinovému zpracování.
  • 18. 2. 2020 (úterý) - Sny, imaginace, vlastní otázky, nápady a materiály ke skupinovému zpracování.
  • 2. 3. 2020 (pondělí) - Sny, imaginace, vlastní otázky, nápady a materiály ke skupinovému zpracování.
  • 31. 3. 2020 (úterý) - Sny, imaginace, vlastní otázky, nápady a materiály ke skupinovému zpracování.
  • 27.4. 2020 (pondělí) - Sny, imaginace, vlastní otázky, nápady a materiály ke skupinovému zpracování.
  • duben - srpen 2020 - Archetypy dobra a zla, archetyp jokera-trickstera.
  • duben - srpen 2020 - Cesta individuačního vývoje, alchymie duše.
  • duben - srpen 2020 - Inflace nevědomí, inflace já, archetypy moci.
  • duben - srpen 2020 - Imaginační techniky, pomocník pro snění i život.
  • duben - srpen 2020 - Projekce, přenos, jejich význam v životě, lásce a terapii.


Běh č. 5

Témata seminářů:

1. setkáni: Obecná mapa duše, vědomí, nevědomí, Jungova typologie
úterý 10.9. 18:00

2. setkání: Persona, stín - viditelné a skryté
úterý 24.9. 18:00

3. setkání: Animus/anima - muži, ženy, touha, partnerství s nevědomím
úterý 8.10. 18:00

4. setkání: Komplexy, já
úterý 22.10. 18:00

5. setkání: Vývoj vědomí, individuace, alchymie duše
úterý 12.11. 18:00

6. setkání: Grofovy porodní matrice, úrovně nevědomí
úterý 26.11. 18:00

7. setkání: Sny, imaginace, symboly, obrazy ve snu, analýza snů
úterý 10.12. 18:00

 

Navazující

Je pouze jedna společná skupina, termíny volně přístupné. Témata jsou vybírána podle preferencí skupiny, společného zájmu či tématicky podle aktuálního dění. Součástí budou stále i rozbory snů (nejlépe) k daným tématům nebo imaginační techniky.

Téma: Smrt, umírání a znovuobnovení.

Téma: Já, komplexy, archetypy. Individuace mnohdy jako křivolaká stezka.

Téma: Joker, trickster, hraniční stavy. Výzva, úspěch a pád hrdiny.

Téma: Individuace, obrazy transformace.

Téma: Vlastní sny, imaginace.