NOVINKY A TERMÍNY

STŘEDA, PÁTEK - online konzultace - Skype, Facetime, WhatsApp

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK - osobní konzultace - Na Bojisti 1950/2, Praha 2, MHD I.P.Pavlova - zvonek Vystrčilová, prizemi vlevo

 


Nabídka pro maséry, praktiky čínské medicíny, trenéry:

Individuální (skupinové) supervize terapeutické praxe z pohledu duše. Nebudeme odborně hodnotit postupy ani konkrétní aplikaci čínské medicíny či tréninku, zaměříme se naopak na praktika (studenta), jeho osobní pocity a vnitřní hnutí při vykonávání terapeutické praxe. Témata se mohou dotýkat hranic, blízkosti a odstupu, terapeutické přenosu a protipřenosu v somatických terapiích, otázky kompetencí a posouzení možností práce na tématech psýché, etické otázky. Také je možno interně anonymně sdílet otázky ohledně klientů s psychologickými aspekty, např. jak a zda je možné s dotyčným klientem podpořit akupunkturní praxi či byliny nějakým vhodným rozhovorem, jak inspirovat klienta mimo rámec tčm. Obvyklým dotazem praktika - terapeuta je, jak nebýt pouze opravář zdravotního stavu a jak inspirovat klienta k práci na sobě. Samozřejmě je prostor otevřený i tématům osobním, např. jistoty či nejistoty ve svém konání, téma pracovního kolektivu a obecně téma individuace a osobního rozvoje. Tyto a mnohé další otázky mohou být v pravidelných supervizích vzneseny a zodpovídány. Obvyklý rozsah supervizí je jednou měsíčně (jako dopo/odpolední skupina) nebo v častějším, ale kratším individuálním módu osobní konzultace, vše dle domluvy.