ZDRAVÍ Z POHLEDU ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Zdraví je v proměnách a pohybu

Zdraví a dlouhověkosti se v čínské kultuře věnuje řada učení, knih a metod. Obecně se dá říci, že podmínkou zdraví je neustálý a plynulý tok energie bez jakýchkoli překážek. Energií Číňané myslí vše, co vidíme - celý náš svět v různých proměnách a podobách. Tedy zdraví jako nepřetržítý proud změn života. Nic nesmí ustrnout, vše se mění, hýbe. Vše roste a vzkvétá, stejně tak jako následně schne, chřadne a umírá. Tento přirozený koloběh je život. Vztahy se navazují, rozvazují. Lidé se potkávají a loučí. Člověk je dítětem a později starcem. Vše se proměňuje jako roční období v každém roce.

Nemoc

Nemocí se myslí stav, kdy se qi (energie, čchi) neproměňuje dle své přirozenosti. Tento jev se může projevit ve všech podobách, a to na úrovni hmoty (jing - esence), energie (qi) a ducha (shen). Léčba má za úkol navrátit a obnovit procesy proměny energie qi, a tím navrátit zdraví.

TUINA masáž

Tuina v překladu do češtiny znamená tlač a uchop.  Prameny masáží vycházejí patrně z oblasti Číny z dob sahajícím až k vládě Žlutého císaře.

Tuina využívá diagnostických metod čínské medicíny - anamnéza, palpace, pulsová diagnostika, diagnostika jazyka. Na základě důkladné diagnózy je provedena masážní technika (většinou sled technik) směřující k nápravě dynamiky qi (čchi) v organismu. Tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků choroby. Obvykle je vyžádována série 3 - 10 ošetření, ačkoliv drobné problémy a blokády (čistě na fyzické úrovni) je možno upravit jednorázově.

Cílem masáží tuina je obnovit tok qi (čchi) v drahách, a tak navrátit zdraví organismu.

Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.

Masáže tuina se provádějí často přes oblečení na lehátku či na židli.

Praktik masáží tuina by se vždy měl věnovat cvičení qigongu pro udržení dobré kondice, která je nezbytná pro provádění technik tuina. Proto se často uvádí označení tohoto systému jako qigong tuina.

Qigong

Většinou jsou klientovi doporučovány alespoň základní techniky cvičení qigong nebo práce s energií pro podporu dosaženého efektu tuinou. Při pravidelném domácím cvičení mívají masáže trvalejší účinek a je zřejmý i efekt na celkové zdraví člověka - jak v oblasti těla, tak v oblasti psyché.

Ukázky technik ošetření masáží tuina

(Foto Václav Lukeš, Institut Andao Tuina)