Martina Vystrčilová

Narodila jsem se r. 1976. Po studiích na Univerzitě Karlově (tělesná výchova, biologie, fyzioterapie) jsem se věnovala asi 15 let oblasti univerzitní výuky, vědě a výzkumu v oboru sportu a fyzioterapie  - v rámci projektů o řízení těla nervovými procesy, programy v mozku a projevy v pohybové soustavě. Za toto období života jsem velmi vděčna, i když jsem jej docenila až mnohem později.

Roku 2010 jsem opustila i školství (FTVS UK) i zdravotnictví (fyzioterapeutická ambulance). O té doby provozuji vlastní poradenskou praxi. Okrajově se věnuji lektorské činnosti a vzdělávání dospělých. Učím anatomii, fyziologii a základy psychologie na škole čínské medicíny a v masérských kurzech.

Základní formou mé práce s klienty je terapeutický dialog vedený v duchu analytické psychoterapie dle C. G. Junga. Hledáme spolu s klientem pochopení a odpovědi na osobní otázky, poznání smyslu a souvislostí. V důvěrném a bezpečném prostředí lze postupně otevírat témata osobního rozvoje, přitom nahlédnout do hlubin duše a historie rodiny, nebo naopak se můžeme soustřeďovat na aktivní tvorbu budoucnosti, záměru a vizí. Snažíme se porozumět nevědomí a naučit se poslouchat sdělení, které nám chce jeho duše říct. Obvyklým "materiálem" ke zpracování jsou denní události, vzpomínky, náročné situace, emoční rozladění, somatické obtíže... ve velké míře i sny, imaginace, vlastní obrázky a tvorba atp.

Pracuji převážně se zdravými lidmi bez psychiatrických diagnóz, kteří potřebují podporu v náročnějších životních obdobích a především s lidmi, kteří mají zájem o seberozvoj a osobní růst. Psychologicky náročnější případy mohu doporučit na centra psychiatrie nebo na klinické psychologické vyšetření,

Pro podporu těla, aby bylo schopno ustát někdy náročné období transformace duše, využívám spolupráce s kolegy v oborech čínské medicíny - akupunktura, tuina masáž, qigong.

Co mě přivedlo k mému současnému já?
Mým zájmem už od r. 2000 bylo čínské cvičení taiji a čínská medicína, které mě inspirovaly k celostnímu způsobu nahlížení na člověka a jeho život. Od této doby jsem se také začala věnovat systematicky osobní hlubinné analýze. Pro současnou práci mají největší význam tyto kurzy a zkušenosti: tříletá škola shiatsu u Darji Havelkové, mnohé kurzy TČM v 1. škole tradiční čínské medicíny, kurzy tuina masáží v Evropské škole tuiny, medical qigong podle ICMQ Institut a lektora Vlastimila Kroupy, dlouholetá práce s qi (čchi) pod vedením shifu Zhai Hong Yina, výcvik životních konstelací u Wilfrieda Nellese, výcvik NLP a hypnózy dle Miltona Ericksona u Jany Winklerové Vetešníkové, mnohé drobné šamanské semináře, Konstelace traumatu a Voice dialog u Radima Resse a v neposlední řadě semináře a sebezkušenost jungiánské psychoterapie. Nejvíce si vážím kontaktů se Stanislavem Grofem a setkání s konceptem transpersonální psychologie, včetně rozšířených stavů vědomí provázené dechem a prací s tělem.

Martina Vystrčilová